Popüler Yazılar

Şeker Hastalığı Ameliyatı

Şeker Hastalığı Ameliyatı Nedir?

Şeker hastalığı ameliyatı, son dönemlerde özellikle şeker hastaları tarafından merak edilen konuların başında gelmektedir. Şeker hastalığı ameliyatı aslında metabolik cerrahinin bir parçasıdır denilebilir. Şeker hastalığı, vücut yeterince insülin üretmediğinde veya üretilen insülini etkisiz bir yöntemle kullandığında meydana gelen kronik bir metabolik hastalıktır. Yetersiz olan insülin üretimi ve aksiyonu, kalp, böbrek ve gözler de dâhil olmak üzere çeşitli organları ve dokuları olumsuz bir şekilde etkileyerek kandaki glikoz seviyelerinin yükselmesine (hiperglisemi) neden olabilir. Şeker hastalığı, obezite, yüksek tansiyon (hipertansiyon), artmış kolesterol ve trigliseritler (dislipidemi) de dâhil olmak üzere çeşitli kardiyo-metabolik bozukluklarla yakından ilişkilidir.

şeker hastalığı ameliyatı

Şeker hastalığı türlerinden olan Tip 2 diyabet ise zaman içinde insülin sekresyonunun bozulmaya devam etmesiyle karakterize olan ilerleyici bir hastalık olarak ortaya çıkar. Bu durum, ilaç tedavisine duyulan ihtiyacın artmasına sebep olarak kalıcı ve kötüleşen glisemik kontrolün hasar görmesini sağlar. Böylece şeker hastalığı komplikasyonlarının (kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği ve göz sorunları gibi) gelişme riski artabilir. Bununla birlikte şeker hastalığı ameliyatı, Tip 2 diyabetin, hipertansiyonun, dislipideminin ve genel mortalitenin azalmasında çarpıcı bir iyileşme sunar.  Yapılan deneysel çalışmalar, bazı bariatrikuygulamaların, özellikle de gastrik bypass ameliyatlarının anti-diyabet etkisinin, sadece kilo kaybının ötesine geçen mekanizmalardan kaynaklandığını göstermektedir. Şeker hastalığı ameliyatı, daha az kiloya sahip olan hastalar için mükemmel sonuçlar sağlayabilir.

Metabolik Cerrahi Şeker Hastalığı Ameliyatı İlişkisi

Aslında metabolik cerrahi kavramı, sadece aşırı kiloyu değil metabolik hastalıkların kontrolünü de amaçlayan cerrahi bir yaklaşımı işaret etmek için ortaya çıkmıştır. Metabolik cerrahi için opere edilen hastaların yaklaşık %80’inde tip 2 diyabet, hipertansiyon, artmış lipitler veya uyku apnesi gibi en az bir metabolik bozukluk bulunur. Yüksek oranda obez olan kadınların, tip 2 diyabet geliştirme riski sağlıklı kiloya sahip olanlara göre 93 kat daha yüksekken, obezolan erkeklerin, tip 2 diyabet geliştirme riski, sağlıklı bir kiloya sahip olan erkeklere oranla 42 kat daha yüksektir. Obezite aynı zamanda metabolik sendroma da katkıda bulunur ve bu sendromların hafiflemesiyle beraber zamanla kaybolmasına yardımcı olur. Cerrahi uygulamalar, şeker hastalarının çoğunda semptomlarda ve kan glukozunda belirgin bir iyileşmeye sebep olabilir. Gastrointestinal metabolik cerrahi, şeker hastalığı ve kilo kaybının mükemmel bir şekilde kontrolünü sağlamakla beraber hiperlipidemi, hipertansiyon ve uyku apnesinin iyileştirilmesi de dâhil olmak üzere birkaç ek faydaya da sahiptir. Ayrıca, şeker hastalığı ameliyatı geçirmiş olan obez hastalarda kanser insidansı da buna paralel olarak azalır. Tüm bunlarla beraber şeker hastalığı ameliyatı olan diyabetli hastalarda semptomlar hızlı bir şekilde azalır ve kan şekeri düzeyleri normal seyirlere çekilebilir.

Şeker Hastalığı Ameliyatı Teknikleri Nelerdir?

Her ne kadar çeşitli cerrahi teknikler birbirlerine karşı test edilmiş olsalar da bu tür çalışmalar büyük oranda glisemik kontrol yerine kilo kaybının birincil amaç olduğu bariatrik cerrahi hastalarını içermektedir. Bununla birlikte, bugüne kadar yapılan metabolik cerrahi (şeker hastalığı ameliyatı) denemelerinin birçoğu, gastrik bypass, kol gastrektomi ve biliopankreatik diversiyon da dâhil olmak üzere birden fazla cerrahi teknik içermiştir.  Yayınlanmış herhangi bir deneme henüz cerrahi gruplar arasındaki önemli farklılıkları tespit etmek için tasarlanmamış olsa da bazı olası farklılıklar ortaya çıkmıştır. Gastrik bypassın, kol gastrektomisinden daha fazla komplikasyona eşlik etmesine rağmen, daha etkili olduğuna inanılmaktadır. Çünkü o gruba atanan hastalar daha fazla kilo vermiş ve 5 yıllık süreçte çok daha az diyabet ilacına ihtiyaç duymuşlardır. Şimdiye kadar 5 yıllık sonuç bildiren diğer bir çalışmada, biliopankreatik diversiyonun, gastrik bypasstan daha yüksek bir fayda sağladığı, ancak gastrik bypassın daha fazla risk-fayda profiline sahip olduğu görülmüştür.

Tip 1 Diyabetliler Şeker Hastalığı Ameliyatı Olabilir Mi?

Şeker hastalığı ameliyatı, günümüzde yalnızca Tip 2 diyabet hastaları için uygundur. Tip 1 diyabet hastaları için bu ameliyat henüz önerilmemektedir. Çünkü şeker hastalığı ameliyatı uygulaması için gerekli olan koşulların en başında insülin üretimi gelir. Tip 1 diyabet hastalarında ise maalesef vücut tarafından insülin üretilmez ve hastalar insüline bağlı yaşamak zorundadır. Bu yüzden, bu gibi cerrahi operasyonlar Tip 1 diyabetli hastalar için uygun değildir.