SON BAŞVURU TARİHİ 20 Eylül 2019
Online bildiri özeti göndermek için tıklayınız.

MCBDD


Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili Katılımcılar;

Pek çok ülkede artan obezite prevelansına bağlı olarak yapılan bariatrik cerrahi ameliyatlarının sayısı artmaktadır. Bu ameliyatların obezite tedavisinde en etkili yol oldukları bilinmektedir. Konservatif tedavi vücut ağırlığının % 5 ila 10'unun kaybına neden olurken, bariatrik cerrahi önemli sağlık yararları sağlayan yaklaşık 50-60 kg'lık ağırlık kaybına neden olmaktadır.

Bariatrik cerrahinin en önemli hedefleri; ağırlık kaybının oluşması, yaşam kalitesinin iyileşmesi, komplikasyon oranının azaltılması, maliyet etkinliği ve düşük mortalite oranının sağlanmasıdır. Bu hedeflere ulaşabilmek için de ameliyata alınmadan önce hastanın, bariatrik cerrahi ekibi tarafından; beslenme alışkanlıklarının, beslenme ve klinik durumunun çok iyi değerlendirilmesi ve ekiple birlikte bir ömür boyu takip edilmeleri gerekmektedir. Ekibin üyelerinden olan “diyetisyen” tarafından hastalara uygun beslenme tedavisinin ve beslenme desteklerinin planlanıp, hayata geçirilmesi beslenme kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Bariatrik cerrahi yöntemleri, ağırlık kaybının yanı sıra, komorbiditelerin ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini de sağlamaktadır.

Beslenme kalitesi, ağırlık kaybının artması ve ameliyattan sonra geçen süre doğrultusunda daha da iyileşmektedir. Bu nedenle, hastaların bariatrik cerrahi ekibi ve ekibin üyesi olan diyetisyen tarafından bir ömür boyu takibi gerekmektedir.

Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği olarak, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağımız “1. Ulusal Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kongresi”ni, “6. Ulusal ve 5. Akdeniz Metabolik Hastalıklar Kongresi” ile birlikte 17-20 Ekim 2019 tarihlerinde Su Sesi Luxury Resort, Belek – Antalya’da düzenleyeceğiz.

Kongrede, kılavuzlar eşliğinde cerrahi öncesi ve sonrası hasta değerlendirme, ekip çalışması, cerrahi yöntemlere göre beslenme programları, makro ve mikro besin ögeleri, yeme bozuklukları, beslenme komplikasyonları, olgu sunumları ve mutfak atölyesi yapılacaktır. Ayrıca, sözlü bildirilere daha çok yer verilerek bunların ISSN’si olan bir dergide basılmaları sağlanacaktır.

Bu alanda çalışan ve konuya ilgi duyan sağlık profesyonelleriyle buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Zekiye Erdem
Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği BaşkanıMETABOLİK VE BARİATRİK CERRAHİ DİYETİSYENLİĞİ DERNEĞİ (MBCDD) YÖNETİM KURULU

BAŞKAN: Dr. Öğr. Üyesi Nihal Zekiye Erdem

BAŞKAN YARDIMCISI: Uzm. Dyt. Fatma Kahraman Gök

GENEL SEKRETER: Öğr. Gör. Fatma Mert Biberoğlu

SAYMAN: Uzm. Dyt. Ceren İşeri

SAYMAN: Arş. Gör. Emre Bayraktaroğlu

ÜYE: Uzm. Dyt. Demet Özelgün

ÜYE: Dyt. Ayça Dokur


KONGRE BAŞKANI:

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Zekiye Erdem


KONGRE SEKRETERYASI:

Uzm. Dyt. Fatma Kahraman Gök

Öğr. Gör. Fatma Mert Biberoğlu


BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Ahmet Gökhan Türkçapar

Prof. Dr. Fatih Mehmet Avşar

Prof. Dr. Fatma Çelik

Prof. Dr. Gülgün Ersoy

Prof. Dr. Meral Aksoy

Prof. Dr. Mustafa Taşkın

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Dağ

Dr. Öğr. Üyesi Birsen Demirel

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Batar

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Zekiye Erdem

Öğr. Gör. Çiler Özenir

Öğr. Gör. Fatma Mert Biberoğlu

Arş. Gör. Emre Bayraktaroğlu

Dr. Dyt. İlgar Şamilov

Dr. Dyt. Tutu Zeynalova

Uzm. Dyt. Banu Süzen

Uzm. Dyt. Ceren İşeri

Uzm. Dyt. Demet Özelgün

Uzm. Dyt. Fatma Kahraman Gök

Dyt. Ayça Dokur

Dyt. Sacide Gümüşel