SON BAŞVURU TARİHİ 20 Eylül 2019
Online bildiri özeti göndermek için tıklayınız.

Bilimsel Program


17 EKİM PERŞEMBE KURSLAR
SAAT SALON A
12:00-14:15 TANISAL VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ-ENDOSKOPİ(H.Alış, A.Cingi)
12:00-12:15 Morbid obezite ve T2DM tedavisinde primer endoskopik tedaviler- F.Aslan
12:15-12:30 BMC sonrası geri kilo alımının tedavisinde endoskopik yöntemler- F.Aslan
12:30-12:45 BMC sonrası akut komplikasyonlarda radyolojik tanı ve tedavi- H.Artaş
12:45-13:00 BMC sonrası kronik komplikasyonlarda radyolojik tanı ve tedavi- H.Artaş
13:00-13:15 KAHVE ARASI
13:15-13:30 BMC öncesi ve sonrası endoskopi raporunun standardizasyonu- A.Cingi
13:30-13:45 BMC sonrası akut komplikasyonlarda endoskopik tanı ve tedavİ- H.Alış
13:45-14:00 BMC sonrası kronik komplikasyonlarda (fistül, stenoz, reflü vb) endoskopik tanı ve tedavi- B. Ödemiş, D. Uyak
14:00-14:15 Obezitede yeni bir endoskopik tedavi yöntemi:POSE- D. Uyak
14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-17:00 VİDEO OTURUMU (A.Türkçapar, O.Banlı)
14:30-14:45 Batına giriş, eksposure ve diseksiyonda püf noktaları- K. Zengin
14:45-15:00 Transeksiyon, poş oluşturma ve barsak ölçümünde püf noktaları- E. Aygen
15:00-15:15 Anastomozlarda püf noktaları- F. Akın
15:15-15:30 En zor vakalarım- E. Yardımcı
15:30-15:45 KAHVE ARASI
15:45-16:00 Ameliyathanede kabus- O. Şen
16:15-16:30 Ameliyathanede kabus- R.Aykota
16:30-16:45 Ameliyathanede kabus- F.Doğan
16:45-17:00 Ameliyathanede kabus-F.C.Karaca
17:00-18:00 Prof. Dr. Erhan ONUK Yaşam Boyu Başarı Ödülü ve Açılış Töreni- M. Taşkın
19:00-21:00 Meet the Expert / Baria Link
SAAT SALON B
12:00-14:15 MEDICOSURGICAL WORKSHOP-I(F.Akbaş, A.Çelik)
12:00-12:15 Cerrah ve endokrinolog arasında ortak dil kavramı, güncel kılavuzlar- F. M. Avşar
12:15-12:30 Obezite ve T2DM'in medikal tedavisi- F.Akbaş
12:30-12:45 Hangi hasta T2DM'un cerrahi tedavisinden ne kadar faydalanır? Preoperatif work up-A. Çelik
12:45-13:00 BMC sonrası başarısızılıkta endokrin tedaviler- F.Akbaş
13:00-13:15 KAHVE ARASI
13:15-13:30 Bir olgu üzerinden erken adolesan dönemde BMC ve tartışmalı konular- D. Ökdemir
13:30-13:45 BMC öncesi diyetisyen gözüyle hasta değerlendirme- F.Kahraman Gök
13:45-14:00 BMC'de diyetisyenin rolü- Dr. N.Z. Erdem
14:00-14:15 Yeme bozukluklarının değerlendirilmesi ve tedavisi- B.Akman Şahin
14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-17:00 MEDICOSURGICAL WORKSHOP-II(F.M. Avşar, S.Ü. Zengin)
14:30-14:45 BMC öncesi solunumsal ve kardiyak risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve hasta hazırlığı- S.Ü.Zengin
14:45-15:00 BMC sonrası yoğun bakımda hasta takibi- İ.Demirel
15:00-15:15 BMC'de enteral-parenteral nütrisyon- N.Z.Erdem
15:15-15:30 BC sonrası makro ve mikro besin öğesi eksiklikleri ve replasman tedavileri- A. Sapmaz
15:30-15:45 KAHVE ARASI
15:45-16:00 Organ nakilli hastada BMC sonrası immünsüpresif tedavi- F. C. Karaca
16:15-16:30 BMC sonrası psikolojik destek- B.Akman Şahin
16:30-16:45 BMC'de medikolegal sorunlar- N. Varol
16:45-17:00 Olgularla malpraktis davaları- N. Varol
SAAT SALON C
12:00-13:00TEKNOLOJİ KURSU (A. Bedirli, R. Eryılmaz )
12:00-12:15BMC'de VR ve AR teknolojileri- Y.Yeşil
12:15-12:30BMC'de robot, endoskopik robotlar ve geleceğin ötesi- A. Bedirli
12:30-12:45Yeni nesil stapler teknolojileri- H E.Taşkın
12:45-13:00Doğru stapling teknikleri- M.Habibi
13:00-13:15KAHVE ARASI
13:15-14:45POSTBARİATRİK PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ (M.Topalan)
13:15-13:35360 derece body lifting- M.Topalan
13:35-13:55Kalça şekillendirme- M.Topalan
13:55-14:15Kol ve uyluk şekillendirme- E. Güvercin
14:15-14:35Meme rekonstrüksiyonu- E. Güvercin
14:35-14:45Tartışma
14:45-15:00KAHVE ARASI
15:00-17:00SÜTÜR KURSU (N.Bülbüller)
H. E.Taşkın, M. Habibi, Ş.Özdemir, E.Aksoy
18 EKİM CUMA
SAAT SALON A
08:00-09:00 1. OTURUM: Konferans: Metabolik cerrahinin geleceğine dair öngörü: Eski, yeni trend olabilir mi?- H. Buchwald (Moderatör: M. Taşkın)
09:00-09:15 KAHVE ARASI
09:15-10:45 2. OTURUM: Dünyada bariatrik ve metabolik cerrahi (M. Taşkın, M.G. Neto)
09:15-09:30 Metabolik cerrahide etik konular: Cerrahlar suçlu mu günah keçisi mi?- M. Pehlivan
09:30-09:45 Dünyada bariatrik cerrahi trendleri: Yeni trendler nasıl bir felakete neden olabilir?- L. Angrisani
09:45-10:00 Adım adım mükemmellik merkezi olma- J. Melissas
10:00-11:00 Meet the Expert / Medtronic Standı ( katılım 25 kişi ile sınırlıdır.)

“Obezite&Metabolik Cerrahide Mediko-Legal Değerlendirmeler”

Prof.Dr. Halil Alış – Dr. N. Varol

10:00-10:15 Özefagus ve midedeki safra: güncel konu mu düşman mı?- R. Weiner
10:15-10:30 Bariatrik cerrahinin kronik komplikasyonları için endoskopik tedaviler- M.G. Neto
10:30-10:45 VİDEO: Bariatrik cerrahide felaketler- H. Khawaja
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00 NOVO NORDISK UYDU SEMPOZYUMU - Kilo Yönetiminde Yeni Ufuklar - D. Gogas Yavuz, G. Lieberman (O. Banlı)
12:00-13:00 3. OTURUM: Bariatrik ve Metabolik Cerrahide Yenilikler (H. Buchwald, R. Weiner, H. Khawaja)
12:00-12:15 Metabolik cerrahi Tip1 DM üzerine nasıl etki eder?- A. Neymark
12:15-12:30 Başarısız Roux-en-Y gastrik bypass için yeni algoritm - B. Dillemans
12:30-12:45 Diverted-MGB ve RYGB'nin karşılaştırılması- R. Riberio
12:45-13:00 Obezite tedavisi için yeni hedefler: barsak mikrobiyatası ve derin beyin stimülasyonu- T. İpek
13:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 4. OTURUM: Türkiye'de bariyatrik cerrahiye ait etik sorunlar (Ö.Alabaz, E.Eyüboğlu)
13:30-13:40 Reklam ve sosyal medya-Ahmet Ziya Balta
13:40-13:50 Yetkilendirilmemiş sağlık turizmi ve aydınlatılmamış hastalar - Ersun Topal
13:50-14:00 Diyetisyeni hasta bulmaya zorlama- Dyt. Neslihan Türkoğlu
14:00-14:10 Koordinatörler savaşı: yıkımın büyüklüğü?- Ö. Avlanmış
14:10-14:20 Etik kurallar ve kurullar- Ö.Alabaz
14:20-14:30 KAHVE ARASI
14:30-16:00 5. OTURUM: Roux-en-Y Gastrik Bypass (R. Riberio, L. Avtan, A. Nimeri)
14:30-14:45 Sleeve hanedanı yıkılıyor mu? Yakın gelecekte RYGB yerini alabilir mi?- A. Nimeri
14:45-15:00 RYGB'nin standardizasyonu mümkün mü?- O. Banlı
15:00-16:00 Meet the Expert / Medtronic Standı ( katılım 25 kişi ile sınırlıdır.)

“Obezite&Metabolik Cerrahide Mediko-Legal Değerlendirmeler”

Prof.Dr. Halil Alış – Dr. Nezih Varol

15:00-15:15 Yeni konsept: Staplersiz elle gastrik bypass- O. Ospanov
15:15-15:30 RYGB sonrası revizyonel cerrahi: karar güçlüğü- Y. Yavuz
15:30-15:45 Distal RYGB: En iyinin iyisi mi?- F. Sümer
15:45-16:00 KAHVE ARASI
16:00-18:20 6. OTURUM: 31. INTERNATIONAL BARIATRIC CLUB SEMPOZYUMU
16:00-16:05 Hoşgeldiniz ve Açılış Konuşması- H. Khawaja (İngiltere)
16:10-16:45 Konferanslar- H. Khawaja, M.G. Neto, H.E. Taşkın
16:10-16:25 Neden bazı bariatrik cerrahlar diğerlerinden daha iyi sonuçlar elde eder?- H. Buchwald (ABD)
16:30-16:45 Yarım tonluk bir hastanın ameliyatından öğrenilenler – İyi, kötü, çirkin- M. Lakdawala (Hindistan)
16:50-17:20 Tartışma (her konuşmacı için 10 dk, karşılıklı konuşma için 10 dk)- P. Topart, C. Kırkıl
16:50-17:20 Uzun bacaklı LRYGB, safra reflüsü riski olmaksızın MGB/OAGB kadar etkilidir
16:50-17:20 B.Dillemans (Belçika) Vs N.Sakran (İsrail)
17:25-17:45 Uzmanlar Forumu- R. Riberio (Portekiz), A. Torres (İspanya)
17:25-17:45 Video Oturumu: Mini-gastrik Bypass sonrası postoperatif kanamanın medikal, endoskopik ve cerrahi tedavisi- Sunucu: I. Abbas (BAE)
17:25-17:45 Panel: O. Ospanov (Kazakistan), R. Weiner (Almanya), A. Torres (İspanya), A. Nimeri (ABD), R. Aktimur (Türkiye), M.G. Neto (Brezilya), A.Çelik (Türkiye)
17:50-18:00 IBC, Oxford Üniversitesi & Facebook: 2020 IBC'ye Davet - Oxford Üniversitesi Dünya Kongresi- H. Khawaja (İngiltere)
18:05-18:20 Kapanış Konuşması- H.E. Taşkın (Türkiye)
SAAT SALON B
08:00-09:00 1. OTURUM: Sağlık Bakanlığı'nı Anlama (Halil Alış, Mustafa Şahin)
08:00-08:10 Türkiye'de obezite ve bariatrik cerrahinin mevcut durumu, sağlık sistemine yükü- O.Banlı
08:10-08:20 Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın bariatrik cerrahiye bakış açısı- A. Tekin
08:20-08:30 Obezite merkezlerinin çalışma usul ve esasları hakkında genelge neler getirdi?- H.Alış
08:30-08:50 Yaşam tarzı ve davranış değişikliği metotları- B.Akman Şahin
08:50-09:00 Tartışma
09:00-09:15 KAHVE ARASI
09:15-10:45 2. OTURUM: Sleeve Gastrektomi (O. Banlı, N. Bülbüller, N. Sakran)
09:15-09:30 Ameliyathanede dehşet: bir cerrah nasıl yaşlanır?-H.Erdem
09:30-09:45 Ameliyathane dışındaki dehşet: Sleeve gastrektominin uzun dönem komplikasyonları ile yaşamak- N. Sakran
09:45-10:00 GÖRH sleeve gastrektomide gerçek bir problem mi yoksa fazla mı hesaplanıyor?- A. Türkçapar
10:00-10:15 GÖRH'lü hastalarda anti-reflü prosedürlü sleeve gastrektominin sonuçları- F.Acar
10:15-10:30 Başarısız sleeve gastrektomi sonrası re-sleeve gastrektomi: 26 vakadan öğrendiklerim- T. Omerov
10:30-10:45 Başarısız sleeve gastrektomi sonrası revizyonel cerrahinin farklı tiplerinin karşılaştırılması- V. Genç
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:30 3. OTURUM: Endoskopik Prosedürler (A. Cingi, H. Alış, E. Taşkın)
11:00-11:15 Aşırı kilolu hastalarda intragastrik balonlar: umut mu vaad ediyor yoksa abartılıyor mu? E. Taşkın
11:15-11:30 Obezite tedavisinde Botulinum toxin-A: paralize olan mide mi beyin mi?- L. Avtan
11:30-11:45 Sınıf I obezite için kombine endoskopik ve medikal tedavi: her şeye rağmen ümitli olmak- A. Cingi
11:45-12:15 Morbid obezite tedavisinde intraluminal metotların primer ve kurtarma prosedürü olarak rolü- M.G.Neto
12:15-12:30 İnsizyonsuz mıknatıslı anastomoz sistemleri: endoskopik gastrojejunostomide teknik güçlükler- B.Ödemiş
13:30-15:00 4. OTURUM: Bariatrik cerrahide özel konular (Y.Yavuz, L. Angrisani, M. Lakdawala)
13:30-13:45 Kuşaklar arası geçişli obezitenin nedenleri: çocukluk çağı şişmanlığı ve ebeveyn şişmanlığı arasındaki ilişki- D. Ökdemir
13:45-14:00 Adölesanlarda bariatrik cerrahi: Şu ana kadar ne biliyoruz?- Y. Yavuz
14:00-14:15 The effect of bariatric surgery on the parameters involved in the pathogenesis of obesity- H. Uzun
14:15-14:30 Hangisi kanserden daha çok suçludur: obezite mi bariatrik cerrahi mi?- E. Aygen
14:30-14:45 Aşamalı yaklaşımla süper obez hastaların üstesinden gelebilir miyiz?- M. Lakdawala
14:45-15:00 Bariatrik cerrahi hastaları için en son VTE tedavisi- H. Khawaja
15:00-15:15 KAHVE ARASI
KAHVE ARASI 5. OTURUM: Tek Anastomozlu Gastrik Bypass ( K.Zengin, J. Melissas, I. Abbas)
15:15-15:30 Neden OAGB metabolik olarak RYGB'den daha üstündür?- I. Abbas
15:30-15:45 OAGB'nin durdurulamayan yükselişi: nedenler ve olası riskler- E.Rzayev
15:45-16:00 Bilyopankreatik bacağın standardizasyonu- S.Bozkurt
16:00-16:15 OAGB sonrası safranın saptırılması: Braun anastomoz mu Roux-en-Y'ye dönüş mü?- K.Zengin
16:15-16:30 Tartışma
16:30-16:45 KAHVE ARASI
16:45-17:45 6. OTURUM: Bariatrik cerrahi için doğru endikasyonlar ve güvenli yol (F. Sümer, F. Akın, T. Omerov)
16:45-16:55 Bariatrik cerrahide değişen paradigma- endikasyonlar, kontraendikasyonlar, ve trendler- K. Yamaç
16:55-17:05 Bariatrik ve metabolik cerrahide neden yeni yöntemler arıyoruz?- E.Samadov
17:05-17:15 Morbid obezite için bariatrik cerrahinin farklı tiplerinin sonuçları- A.Abdullayev
17:15-17:25 VİDEO Sleeve gastrektomide komplikasyonları nasıl önleriz?: Güvenli yol haritası- T. Omerov
17:25-17:35 VİDEO Metabolizmayı değiştirmede hiçbir şey OAGB'den daha kolay olmamıştı- S. Çetinkünar
17:35-17:45 VİDEO RYGB için güvenli yol: adım adım kolay ve güvenli teknik- F. Akın
17:45-17:55 VİDEO Duodenal switch, teknik güçlükler ve trikler- K. Tekin
SAAT SALON C
08:45-11:15MBCDD 1. OTURUM (N.Z.Erdem, A.Erdim, A.Dağ)
08:45-09:15Saygı Duruşu, Açılış konuşmaları ve Ayşe Baysal'ı anma-M. Taşkın, N.Z. Erdem, F. E. Aslan, A. Dağ
09:15-09:30Obezite nedir? Türkiyede obezite epidemiyolojisi -F.E.Aslan
09:30-09:45Bariatrik cerrahi neden önemlidir?-Y.Yavuz
09:45-10:00Kimler bariatrik cerrahi olabilir? Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar-Ö.Günal
10:00-10:30Kılavuzlar ışığında BMC öncesi hasta değerlendirme ve hazırlığı– B.Dağ, Y.Sarıgöl Ordin
10:30-10:45KAHVE ARASI
10:45-12:15BMC'de multidisipliner ekip ve yaşanan etik sorunlar-F. M. Avşar , V. Yumuk, A. Dağ, N. Batar, A.Erdim, B.A.Şahin
12:15-13:30ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:45MBCDD 2. OTURUM (F.E.Aslan, Ö.Karayurt, A.Türkçapar)
13:30-13:45Morbid obez hastanın ameliyathanede hazırlığı ve yönetimi-İ.Yayla
13:45-14:00Ameliyat sırasında kullanılan aletlerin kullanımında nelere dikkat edilmelidir?-O. Doğan
14:00-14:15Bariatrik cerrahide güncel yaklaşımlar -A.Cingi
14:15-14:30Ameliyat sonrası erken ve geç dönem komplikasyonlar ve yönetimi-D. Aygin
14:30-14:45Ameliyat sonrası dönem hastanın yönetimi-T.Özbayır
14:45-15:00KAHVE ARASI
15:00-16:30MBCDD 3. OTURUM (B.Demirel,Ö.Günal, T.Özbayır)
15:00-15:15Taburculuğa hazırlık ve hasta eğitimi-F.Öğce
15:15-15:45BMC öncesi karaciğer küçültmede ketojenik diyet yapılmalı mı?-Evet:D.Özelgün-Hayır:N.Z.Erdem
15:45-16:15BMC öncesi karaciğer küçültücü diyetin Cerrahiye katkısı -M.Taşkın, F.M.Avşar
16:15-16:30BMC öncesi karaciğer küçültücü diyet uygulanan olgu sunumu- E.Ramadanoğlu
19 EKİM CUMARTESİ
SAAT SALON A
08:00-09:00 1. OTURUM: Konferans: Bariatrik cerrahinin metabolizma ve patofizyolojisi: Hormonal, nöronal ve parakrin- A. Torres (Moderatör: U. Barbaros)
09:00-09:15 KAHVE ARASI
09:15-10:45 2. OTURUM: Canlı Ameliyatlar (I. Abbas, U. Barbaros)
09:15-09:30 Primer endoskopik gastroplasti (M.G. Neto- A. Cingi)
09:30-09:45 Tek anastomozlu gastrik bypass (I.Abbas- C.Kırkıl)
09:45-10:00 Primer Roux-en Y gastrik bypass (J.W. Mall - M. Yaprak)
10:00-10:15
10:15-10:30 Tek insizyon sleeve gastrektomi (M. Lakdawala- K. Zengin)
10:30-10:45
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:30 3. OTURUM: Canlı Ameliyatlar (L. Angrisani, Y. Yavuz)
11:00-11:15 Başarısız Roux-en Y gastrik bypass için revizyonel cerrahi (B. Dillemans- H.E. Taşkın)
11:15-11:30
11:30-11:45 Revizyonel SADİ (A. Torres- E. Rzayev)
11:45-12:00
12:00-12:15 Gastrik band revizyonu (P. Topart- E. Aygen)
12:15-12:30
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00 4. OTURUM: Bariatrik cerrahinin metabolik etkileri (U. Barbaros, N. Bayramov, E.A. Abdinov)
13:30-13:50 Sınır karmaşası: bariatrik cerrahi mi yoksa metabolik cerrahi mi?- M. Şahin
13:50-14:00 Kırgızistan'da obezite ve metabolik sendrom. Kırgızistan'da bariatrik cerrahi perspektifi nedir? N.Mamanov
14:00-14:10 Bir peptid her şeyi bu kadar etkileyebilir mi? GLP-1, bilinenler ve bilinmeyenler- B. Kavlakoğlu
14:10-14:20 T2DM ile ilişkili obezitenin cerrahi tedavisi- R. U.Sanakulovich
14:20-14:30 Gastrik bypass ve dislipidemi-O. Teasyev
14:30-14:40 Bariatrik cerrahi sonrası yağ dokusu fonksiyonlarındaki değişiklikler nelerdir?- A. Aytekin
14:40-14:50 Sleeve gastrektominin nonalkolik yağlı karaciğer üzerine etkisi- E. A. Abdinov
14:50-15:00 Bariatrik cerrahi sonrası NASH'i iyileştiren bir tedavi olarak safra ve lipid metabolizmaları arasındaki iletişim- Ö. Günal
15:00-15:15 KAHVE ARASI
15:15-16:45 5. OTURUM: Metabolik Cerrahi (A. Cingi, A. Torres, O. Teasyev)
15:15-15:30 SADI ile 10 yıllık deneyimim: İp uçları, hileler ve mevcut sonuçlar- A. Torres
15:30-15:45 Akımın yönünü değiştirmek ya da değiştirmemek: 15 yıllık DS deneyimi- P. Topart
15:45-16:00 What should be the surgical strategy in a low BMI T2DM patient for best outcomes?- A. Çelik
16:00-16:15 Metabolik cerrahinin yeterince üzerinde durulmayan faydası: NASH iyileşmesi- O. Birsen
16:15-16:30 Ardışık 1290 hastada transit bipartisyonun metabolik sonuçları- M. Al
16:30-16:45 Tartışma
16:45-17:00 KAHVE ARASI
17:00-18:00 6. OTURUM: Tartışma: T2DM'lu düşük VKİ'li hastalar ameliyat edilmeli mi edilmemeli mi? (M. Şahin, M. Taşkın, R.U. Sanakulovich)
17:00-17:20 Evet- A. Çelik
17:20-17:40 Hayır- H. Alış
17:40-18:00 Tartışma
SAAT SALON B
08:00-09:00 1. OTURUM: Tartışma: Türkiyede obezite tedavisi için yeni trend, botulinum toksini: hile mi yoksa tedavi mi? (L. Avtan, N. Derici,H.Ofluoğlu)
08:00-08:20 Hile: Ali Durmuş
08:20-08:40 Tedavi: Erol Vural
08:40-09:00 Tartışma
09:00-11:30 MBCDD 4. OTURUM (F.M. Avşar, F. Çelik, F. Eti Aslan)
09:00-09:15BMC sonrası ASMBS’ye göre hasta değerlendirme- A. Dokur
09:15-10:30BMC sonrası yöntemlere göre beslenme

- Ayarlanabilir gastrik bant - UzmDyt. Ü. Yılmaz Özdemir

- Biliyopankreatik diversiyon - UzmDyt. D.Özelgün

- Roux-en-Y gastrik bypass - UzmDyt. B.Süzen

- Sleeve gastrektomi - UzmDyt. B.Süzen

- Mide botoksu – Dyt. F.Bilgen Tanyel

10:30-10:45KAHVE ARASI
10:45-12:15MBCDD 5. OTURUM- BMC sonrası makro ve mikronütrientler (T. Zeynalova, M. Aksoy)
10:45-11:00Karbonhidrat; Ekmek yiyelim mi? – C.İşeri
11:00-11:15Yetersiz karbonhidrat alımı ve hipoglisemili olgu – M.Telek
11:15-11:30Protein; Whey proteini - N.Batar
11:30-11:45Sitrülin – F.Çelik
11:45-12:00Kolajen – F.M.Biberoğlu
12:00-12:15Yağ; tereyağ, zeytin yağı, balık yağı –İ.Şamilov
12:30-13:30ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:004. OTURUM- Geç Komplikasyonlar ve Uzun Dönem Sonuçlar (O. Birsen, P. Topart, O. Ospanov)
13:30-13:45Sleeve gastrektomiyi bırakırsam sebebi şunlar olur…- E. Aksoy
13:45-14:00OAGB'yi bırakırsam sebebi şunlar olur... -E. Taşkın
14:00-14:15RYGB'yi bırakırsam sebebi şunlar olur... -M. Kaplan
14:15-14:30TB'nu bırakırsam sebebi şunlar olur... C. Karaca
14:30-14:45Malabsorptif yöntemleri bırakırsam sebebi şunlar olur... Tuğrul Demirel
14:45-15:00Bariatrik cerrahi sonrası özefago-gastrik kanser riski: felaket mi yoksa felaket tellalığı mı?- H. Coşkun
15:00-15:15KAHVE ARASI
15:15-16:455. OTURUM- Revizyonel Cerrahi Video Oturumu (N. Bülbüller, E. Aygen, N. Mamanov)
15:15-15:30Gastrik band için revizyonel cerrahi- E.Bülbüloğlu
15:30-15:45Sleeve gastrektomi için revizyonel cerrahi- E. Eyüboğlu
15:45-16:00OAGB için revizyonel cerrahi- İ.akçak
16:00-16:15RYGB için revizyonel cerrahi- U. Barbaros
16:15-16:30Diğer bariatrik cerrahi tipleri için revizyonel cerrahi- K.Güzel
16:30-16:45Robotik revizyonel bariatrik cerrahi- A. Bedirli
16:45-17:00KAHVE ARASI
17:00-18:006. OTURUM- Bariatrik Cerrahi Eğitimi (A.Uzunköy, M.Mihmanlı)
17:00-17:10Bariatrik cerrahi temel tıp eğitimi ve çekirdek eğitim programında yer almalı mı?- F. Çay
17:10-17:20Bariatrik cerrahi için bir sertifikasyon programı gerekli mi?- E.Arslan
17:20-17:30Bariatrik cerrahi diyetisyenliği için bir sertifikasyon gerekli mi? Ü. Yılmaz
17:30-17:40Toplum ve medyanın eğitimi- M. Kaplan
17:40-17:50Türkiye'den bariatrik cerrahi yayınlarını artırmak için ne yapılmalı?- F.Acar
17:50-18:00Tartışma
SAAT SALON C
12:30-13:30ÖĞLE YEMEĞİ
MBCDD 5. OTURUM- BMC sonrası makro ve mikronütrientler (T. Zeynalova, M. Aksoy)
13:30-13:45Probiyotik ve prebiyotik- T. Zeynalova
13:45-14:00Vitamin-mineral yetersizlikleri- B.Demirel
14:00-14:15Vitamin-mineral destekleri- S.Dönmez
14:30-15:15MBCDD 6. OTURUM (B. Demirel, G. Ersoy)
14:30-14:452019 ADA BMC Kılavuzu- E.Bayraktaroğlu
14:45-15:00Geri kilo alımında sezgisel yeme- F.Kahraman Gök
15:00-15:15BMC'de yeme bozuklukları- Ü. Yazman
15:15-15:30Yalnızca diyet ve beslenme danışmanlığı mı? Diyetisyenlerin fiziksel aktiviteyi teşvik etmek için harekete geçme sorumlulukları- N. Targen
15:30-15:45KAHVE ARASI
15:45-17:30Yuvarlak Masa-Bariatrik Cerrahi Olgularıyla Tartışma (Moderatör-N.Z.Erdem)
"Tartışmalı Noktalar:

Kısa dönem komplikasyonlar

Uzun dönem komplikasyonlar

Geri kilo alımı, yeme bozuklukları

Besin intoleransı

Fiziksel aktivite "

"Tartışmacılar:

A.Türkçapar, G. Ersoy, Ü. Yazman, F. Akın, B. Süzen, G. Dumanlı, B.A. Şahin, Y. Özdenkaya "

20 EKİM PAZAR
SAAT SALON A
08:00-09:00 SLEEVE GASTREKTOMİ EXPERT FORUMU (M. Taşkın, A. Türkçapar)
M. Taşkın, O. Banlı, N. Bülbüller, E. Aygen, A. Türkçapar, H. Alış, A. Cingi, E. Bülbüloğlu, F.M. Avşar, C. Kırkıl
09:00-09:15KAHVE ARASI
09:15-10:15TÜRK OBEZİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU İÇİN TEMAYÜL YOKLAMASI
10:15-10:45KAPANIŞ TÖRENİ
SAAT SALON B
08:00-09:00 GASTRİK BYPASS EXPERT FORUMU (F.Akın, H. Coşkun)
C.Kayaalp, F.Akın, Y.Yavuz, K. Zengin, H. Coşkun, M.Şahin, U.Barbaros, S.Çetinkünar, A.Bedirli, T.Demirel, F. Sümer, O.Birsen
09:00-09:15KAHVE ARASI
SAAT SALON C
08:00-09:00GENÇ BARİATRİK CERRAHLAR (H.E.Taşkın)
08:00-08:10Genç Bariatrik Cerrahlar Topluluğu neden önemli?- H.E.Taşkın
08:10-08:20Bariatrik cerrahi temel eğitimi veren merkezler- F.Doğan
08:20-08:30Yurt dışı eğitimini nasıl sağlarım?- M. Habibi
08:30-08:40Ortak çalışma ve yayın kültürü- O.Şen
08:40-08:50Türkiyede bariatrik cerrahinin geleceği ve genç cerrahlar- M.B.Bozan